Xây dựng hoàn thiện cơ bản

ĐƠN GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG 2019

(PHẦN THÔ: 3.200.000Đ - 3.400.000Đ / M2)

(HOÀN THIỆN CƠ BẢN: 5.500.000Đ - 6.000.000Đ / M2)

I. PHẦN THÔ + HOÀN THIỆN (VẬT TƯ & NHÂN CÔNG) :

  • ĐƠN GIÁ TRÊN ÁP DỤNG CHO CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ KHOÁN TRỌN THEO M2 MỚI MỨC CHI PHÍ ĐẦU TƯ TRUNG BÌNH (ĐIỀU KIỆN THI CÔNG THUẬN LỢI)TÙY THEO CHI PHÍ ĐẦU TƯ SẼ CÓ NHỮNG ĐỊNH MỨC NHẤT ĐỊNH.
  • TÙY VÀO KHU VỰC , VỊ TRÍ ĐƠN GIÁ N * (10-20%) TRÊN TỔNG CHI PHÍ.

Hoàn thiện cơ bản

Hoàn thiện cơ bản

HOÀN TRẢ 100% TIỀN THIẾT KẾ NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG

HOÀN TRẢ 100% TIỀN THIẾT KẾ NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG

GIAO HÀNG VÀ LẶP ĐẶT MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH

GIAO HÀNG VÀ LẶP ĐẶT MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH

DỊCH VỤ BẢO HÀNH TỐT NHẤT XỬ LÝ TRONG 24H SAU KHI NHẬN THÔNG TIN

DỊCH VỤ BẢO HÀNH TỐT NHẤT XỬ LÝ TRONG 24H SAU KHI NHẬN THÔNG TIN

100% BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH

100% BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH