ĐỈNH COFFEE

Thi công thực tế

Thông tin

XEM ẢNH HOÀN THIỆN – BẤM VÀO ĐÂY

Hạng mục thực hiện

Thiết kế và thi công quán Đỉnh Cafe

Khu vực
An Khê, Gia Lai.

Khách hàng
Mr: Quốc

Tình trạng: Đã bàn giao