NEO-CLASSIC HOUSE 

Bản vẽ nhà đẹp

Thông tin

NEO-CLASSIC HOTEL (HOUSE)

Diện tích: 4m x 25m (1 Trệt, 1 lửng, 2 lầu)

♦  Trệt: 95.53m2
♦  Lửng: 67.96m2
♦  Lầu 1: 80.56m2
♦ 
Lầu 2: 62.29m2

Chức năng:
12 phòng (wc riêng mỗi phòng) + 1 quầy reception + 1 phòng cho nhân viên, 1 kho + 1 chỗ giặt phơi.