TOPAZ CITY Q8

Thiết kế nội thất

Thông tin

TOPAZ CITY Q8

HẠNG MỤC THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT

DIỆN TÍCH: 95.57m2 (3 Phòng ngủ)

KHÁCH HÀNG: CHỊ LAN