Hồ sơ thiết kế kiến trúc

Hồ sơ thiết kế kiến trúc

DANH SÁCH BẢN VẼ ĐỐI VỚI NHÀ XÂY MỚI

01/ Phần kiến trúc
 • Các mặt bằng kiến trúc công năng
 • Phối cảnh kiến trúc (Thiết kế 3D ngoại thất).
02/ Phần khai triển
 • Các mặt đứng, mặt cắt.
 • Chi tiết cấu tạo mặt đứng
 • Chi tiết cửa.
 • Chi tiết cầu thang.
 • Chi tiết vệ sinh.
03/ Phần kỹ thuật
 • Hệ thống điện (Đồng hồ điện, CB, công tắc, ổ cắm…)
 • Hệ thống nước (Sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước nóng – lạnh toàn nhà)
 • Chống sét.
 • Hệ thống báo cháy (nếu có)
 • Internet – TV – Phone – Camera
 • Điều hoà không khí.
04/ Phần kết cấu
 • Mb Móng – Chi Tiết.
 • Mb cột – Chi Tiết.
 • Mb Dầm sàn – Chi Tiết.
 • Mb Mái – Chi tiết.
 • Chi Tiết Cầu thang.
 • Các chi Tiết Khác.
05/ Phần cổng, tường rào (Nếu có)
 • Chi tiết cổng chính, tường rào
 • Kết cấu toàn bộ
 • Điện, nước
 • Chi tiết phần cơ khí
06/ Hồ bơi (Nếu có)
 • Mặt bằng kích thước hồ
 • Kết cấu
 • Kỹ thuật khác
07/ Dự toán thi công
 • Bóc dự toán chi tiết có trong bản vẽ thiết kế.
 • Thể hiện rõ chi tiết chủng loại vật tư, xuất xứ, thương hiệu
 • Tiến độ thi công phần thô, phần hoàn thiện cơ bản.

 

DANH SÁCH BẢN VẼ ĐỐI VỚI NHÀ CẢI TẠO

01/ Phần khảo sát hiện trạng
 • Đo đạc và vẽ bản vẽ hiện trạng
 • Đánh giá hiện trạng kết cấu
02/ Phần kiến trúc
 • Các mặt cắt
 • Các mặt kiến trúc
03/ Phần triển khai chi tiết
 • Chi tiết cấu tạo
 • Chi tiết cửa.
 • Chi tiết cầu thang.
 • Chi tiết vệ sinh.
04/ Phần kỹ thuật
 • Hệ thống điện (Đồng hồ điện, CB, công tắc, ổ cắm…)
 • Hệ thống nước (Sơ đồ bản vẽ cấp thoát nước nóng – lạnh toàn nhà)
 • Internet – TV – Phone – Camera
 • Điều hoà không khí.
05/ Phần kết cấu
 • Chi tiết gia cố cột dầm, cấy thêm cột (nếu cần)
 • Chi tiết lấp lổ sàn
 • Chi tiết khoét lổ sàn
 • Chi tiết vượt nhịp
 • Chi Tiết Cầu thang.
 • Các chi Tiết Khác.
06/ Dự toán thi công
 • Bóc dự toán chi tiết có trong bản vẽ thiết kế.
 • Thể hiện rõ chi tiết chủng loại vật tư, xuất xứ, thương hiệu…
 • Tiến độ thi công phần thô, phần hoàn thiện cơ bản.
hotline