NEO-CLASSIC HOTEL (HOUSE)

Bản vẽ nhà đẹp

Thông tin

NEO-CLASSIC HOTEL (HOUSE)

Diện tích: 4m x 25m (1 Trệt, 1 lửng, 2 lầu)

♦  Trệt: 95.53m2
♦  Lửng: 67.96m2
♦  Lầu 1: 80.56m2
♦ 
Lầu 2: 62.29m2

Chức năng:
12 phòng (wc riêng mỗi phòng) + 1 quầy reception + 1 phòng cho nhân viên, 1 kho + 1 chỗ giặt phơi.

Hồ sơ kiến trúc đầy đủ để hoàn thiện căn nhà theo mẫu bao gồm

  Bản vẽ phối cảnh 3D các góc
  Bản vẽ mặt bằng, bản vẽ triển khai kiến trúc
  Bản vẽ điện
  Bản vẽ nước
  Bản vẽ kết cấu
  Hồ sơ cứng bản vẽ được in đầy đủ

Hồ sơ nội thất bao gồm (Chi phí cộng thêm 4 triệu)

  Bản vẽ phối cảnh 3D các góc
  Bản vẽ mặt bằng, bản vẽ triển khai thi công
  Bản vẽ điện
  Bản vẽ nước
  Bản vẽ triển khai đồ nội thất
  Hồ sơ cứng bản vẽ được in đầy đủ